herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęła się 1 czerwca. Od tego dnia gimnazjaliści mogą zapoznawać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych poprzez stronę dolnoslaskie.edu.com.pl.

Na tej stronie, po zalogowaniu się, uzyskają informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym. Z pewnością te informacje pozwolą na bardziej świadome podjęcie decyzji, co do wyboru szkół, do których absolwenci gimnazjum zechcą się dostać.

Każdy absolwent gimnazjum może kandydować najwyżej do trzech szkół, ale nie ma ograniczenia co do liczby oddziałów w tych szkołach. Im więcej oddziałów w danej szkole zostanie wybranych, tym większa szansa na zakwalifikowanie się do jednego z nich.

Program działa na zasadzie przydzielania kandydatów do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie (biorąc pod uwagę uzyskane przez kandydata punkty w procesie rekrutacji). System przydziela kandydata do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

W zakładce „Statystyki” zawarte są informacje o liczbie osób, które wybrały dany oddział w swoich preferencjach (liczby te są uaktualniane na bieżąco) i na ich podstawie można ocenić swoje szanse na „dostanie się” do danego oddziału.

Rekrutacja potrwa do 21 czerwca do godz. 15.00.

Terminarz rekrutacji, informatory o kierunkach kształcenia w publicznym szkolnictwie ponadgimnazjalnym oraz dodatkowe informacje