herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Gala Programu Aktywności Młodzieży

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Program Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim został podsumowany podczas gali 12 grudnia w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

– PAM to przedsięwzięcie długofalowe, budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. – Trafnie wyłonione obszary programu: Bezpieczeństwo i Profilaktyka, Wolontariat, Świadomość Obywatelska i Patriotyczna oraz Pasje Naukowe i Artystyczne stanowią rozległą płaszczyznę dla inicjowania rozmaitych działań, których celem jest rozbudzanie w młodych pozytywnej aktywności i zachęcenie ich do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Inicjatywa pojawiła się w roku szkolnym 2013/2014, kiedy to ZS nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie w ramach pilotażu PAM-u zmierzyły się z obszarem profilaktyki i bezpieczeństwa, a zwieńczeniem tego pilotażu stało się wdrożenie PAM-u do działań szkół i instytucji deklarujących współpracę. W kolejnych latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 realizowano działania w zakresie wszystkich już obszarów. Każde z działań propagowało ideę PAM w zapowiedziach, logo imprez, sprawozdaniach z ich realizacji prezentowanych na stronach internetowych szkół oraz w mediach lokalnych.

– Dzisiaj mogę powiedzieć, że PAM, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zaowocował wzmożoną i usystematyzowaną współpracą szkół z takimi instytucjami, jak Sąd Rejonowy, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej , Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Polski Czerwony Krzyż  i wiele innych stwierdza starosta Janusz Guzdek. – Wszystkie te służby udzieliły pomocy w organizacji przedsięwzięć, które przybliżyły młodzieży aspekty prawne życia społecznego oraz pokazały konsekwencje ryzykownych zachowań. Trzeba podkreślić, że nie tylko służby państwowe zaangażowały się w PAM. Wśród sympatyków programu znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele środowiska pracodawców, instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W trakcie gali wręczone zostały podziękowania tym osobom, które włożyły dużo czasu i zaangażowania w realizację PAM-u. W obszarze Bezpieczeństwo i Profilaktyka podziękowania odebrali: Anna Gros, Jacek Gładysz, Marek Parecki, Bartłomiej Zarzycki, Adrianna Skorupska, Maria Małecka, Tomasz Kowalczyk, Elżbieta Bancerz i Beata Jagieło-Pastuszka. W obszarze Wolontariat – Tadeusz Franczak, Wioleta Chlipała, Zdzisława Kądziołka, Agnieszka Kowalczyk i Elżbieta Bancerz. W obszarze Świadomość Obywatelska i Patriotyczna pracowali: Jarosław Raś, Alicja Matyjas, Karola Kotecka-Koba, Edyta Leszczyńska, Anna Osiewała i Małgorzata Gościniak. Natomiast w obszarze Pasje Naukowe i Artystyczne podziękowania odebrali: Sebastian Runowicz, Marta Pajchrowska, Grażyna Bajsarowicz, Marta Winiarska, Beata Pielka, Ewa Chylińska, Jadwiga Połcik, Zofia Mirek, Jadwiga Horanin i Krzysztof Tokarski.

Na zakończenie gali uczniowie z różnych szkół powiatu dzierżoniowskiego przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali efekty PAM-u we wszystkich czterech obszarach.