herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2017-2025 oraz budżetu powiatu na 2017 rok to główne tematy najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 20 grudnia.

Radni w trakcie sesji podejmą też kilka uchwał dotyczących m.in. przyjęcia: „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”, „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2021”, nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bielawie oraz przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021”.

Nim jednak radni przejdą do części merytorycznej sesji odbędzie się wręczenie nagród w XV Powiatowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.