herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Grunt na własność krok po kroku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 1 stycznia 2019 r. grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, które były w użytkowaniu wieczystym, przeszły na własność. Z jakimi formalnościami wiąże się ta operacja? Ile można na niej zyskać?

Użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntu z mocy prawa. W zasadzie nic nie muszą robić. Najpóźniej do końca br. otrzymają oficjalne potwierdzenie tego faktu na piśmie – z urzędu miasta lub gminy, jeśli właścicielem gruntu była gmina, lub ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, jeśli grunt należał do Skarbu Państwa.

Jeśli komuś zależy na czasie, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w terminie 4 miesięcy, natomiast gdy sprzedaje nieruchomość lub zaciąga kredyt hipoteczny, wtedy zaświadczenie otrzyma nawet w ciągu 30 dni. W przypadku wydania zaświadczenia na wniosek, trzeba zapłacić opłatę skarbową w wysokości 50 zł.

Które grunty przeszły na własność?
Ustawa z 5 października 2018 roku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe, a konkretnie:
– budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
– budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
– budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ile wynosi opłata przekształceniowa?
Otrzymanie własności gruntu nie następuje za darmo. Opłaty przekształceniowej nie należy się jednak obawiać. Jest ona równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i może być spłacana przez 20 najbliższych lat, zawsze do końca marca. Wyjątkiem jest opłata za rok 2019 – może być wniesiona do 29 lutego 2020 r.

Można jednak zaoszczędzić, płacąc jednorazowo całą stawkę z góry. Ci, którzy zapłacą ją w 2019 roku, dostaną 60 procent zniżki, a w każdym kolejnym roku bonifikata będzie zmniejszana o 10 procent.
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej mieszkańcy otrzymają kolejne zaświadczenie – o całkowitej spłacie należności. Trzeba je wysłać do sądu razem z wnioskiem o wykreślenie odpowiedniego wpisu z księgi wieczystej.

Gdzie po bliższe informacje?
Sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach należących do Skarbu Państwa załatwiane są w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, który mieści się przy ul. Świdnickiej 38 – pokój nr 9 (tel. 74 832 52 19) oraz pokój nr 12 (tel. 74 832 36 65).

Więcej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności