herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

II etap termomodernizacji budynków powiatowych zakończony

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mniej energii będą zużywać kolejne budynki powiatowe. Inwestycje prowadzące do tego efektu wykonane w ostatnich latach kosztowały blisko 4,3 mln zł. Na ich realizację Powiat Dzierżoniowski pozyskał 1,6 mln zł środków zewnętrznych. Właśnie zakończył się II etap termomodernizacji.

Energia drożeje, dlatego konieczne jest ograniczanie jej zużycia. Powiat Dzierżoniowski co roku prowadzi inwestycje, które przynoszą oszczędności związane z ogrzewaniem budynków. Na ich realizację skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne.

Obecnie dobiegła końca realizacja II etapu termomodernizacji. Projekt realizowany w latach 2009 – 2013 objął wykonanie prac w sześciu budynkach oświatowych. Dzięki nim poprawiły się warunki do nauki dla młodzieży.

We wszystkich obiektach wymieniono okna i drzwi oraz instalacje c.o., a także docieplono dachy i stropy, a w niektórych docieplono ściany i zmodernizowano kotłownie.

Koszt inwestycji sięga 4,3 mln zł. Na jej realizację powiat pozyskał dotację w wysokości blisko 1,6 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Udało nam się zachować pełną wysokość dotacji, choć koszt prac zmalał po przetargach – mówi starosta Janusz Guzdek. – Poza tym mamy szanse na pozyskanie jeszcze blisko 400 tys. zł, jeśli za rok pokażemy osiągnięte efekty. Już złożyliśmy wniosek o dotację uzupełniającą.

Powiat Dzierżoniowski już przygotowuje się do III etapu termomodernizacji. – Mamy opracowaną dokumentacją i jesienią zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie – mówi starosta Janusz Guzdek.

W III etapie termomodernizacją zostaną objęte budynki Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej i Starostwa Powiatowego w Rynku w Dzierżoniowie.

Bliższe informacje o projekcie „Termomodernizacja budynków powiatowych – II etap”

Budynki objęte termomodernizacją w II etapie:
– II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Garncarskiej 1 w Dzierżoniowie (budynek główny „A” i budynek „B”)

– Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie (przy ul. Mickiewicza 8 i przy pl. Konstytucji 3 Maja)

– Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie (budynek główny i sali gimnastycznej)