herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja budynków powiatowych – II etap

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski zrealizował projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu dzierżoniowskiego – II etap” wsparty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

TermoIIetap

Projekt zakładał przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w następujących budynkach:

– II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Garncarskiej 1 w Dzierżoniowie (budynek główny „A” i budynek „B”)

– Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie (przy ul. Mickiewicza 8 i przy pl. Konstytucji 3 Maja)

– Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 5 w Bielawie (budynek główny i sali gimnastycznej)

WARTOŚĆ PROJEKTU     4 272 613,24 PLN 
DOTACJA NFOŚiGW        1 569 850,00 PLN  

II etap termomodernizacji budynków powiatowych zakończony (5.07.2014)

II LO po termomodernizacji (6.06.2013)

Termomodernizacja w bielawskim liceum zakończona (24.05.2013)

Termomodernizacja budynków oświatowych (3.10.2012)