herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

III Powiatowa Debata Zawodoznawcza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informacje o lokalnym rynku pracy oraz o oczekiwaniach pracodawców mogli poznać gimnazjaliści, którzy wzięli udział w debacie zawodoznawczej zorganizowanej przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Już niedługo uczniowie gimnazjów będą wybierać przyszłą szkołę. 22 lutego, podczas spotkania pod hasłem „Trafny wybór = dobra przyszłość”, otrzymali garść informacji, które mogą im pomóc w podjęciu tej ważnej decyzji.

Aktualności na temat lokalnego rynku pracy przedstawiła Małgorzata Buczyńska, kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Bielawie: – Rynek dynamicznie się rozwija, potrzebni są pracownicy elastyczni, a edukacja nie kończy się z chwilą opuszczenia murów szkoły – mówiła. – Przy wyborze zawodu najważniejsza jest wiedza o sobie, czyli rozpoznanie własnego potencjału. Pod uwagę trzeba też wziąć potrzeby rynku pracy.
Wykaz zawodów, w jakich warto się kształcić, by w przyszłości znaleźć pracę, dostępny jest na stronie barometrzawodów.pl.

W trzeciej Powiatowej Debacie Zawodoznawczej wzięli udział przedstawiciele pracodawców branży mechanicznej, informatycznej, graficznej oraz kształtowania środowiska, którzy zaprezentowali swoje firmy i opowiedzieli o oczekiwaniach w stosunku do pracowników. Wśród nich najważniejsze to odpowiednia postawa – chęć do pracy, rzetelność i odpowiedzialność.

Celem spotkania była wymiana informacji i spostrzeżeń między uczniami i zaproszonymi przedstawicielami firm oraz władz powiatu, których reprezentowali wicestarosta Marek Piorun i przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Elwira Chamczyńska.

Podczas spotkania nastąpiło podpisanie umowy o objęcie patronatem klasy technik mechanik między firmą Frankonia Poland a bielawskim Zespołem Szkół. Porozumienie, które pomoże młodzieży lepiej przygotować się do podjęcia pracy zawodowej, podpisali prezes firmy Krzysztof Zawadzki i dyrektor szkoły Ireneusz Rutowicz.