herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ryzyko zanieczyszczeń powietrza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojewoda Dolnośląski ogłosił Alert Poziomu I o ryzyku przekroczenia poziomów zanieczyszczeń powietrza w 2018 roku. Na naszym terenie istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Alert Poziomu I został ogłoszony na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Analiza obejmowała wyniki pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w okresie minionego roku. Wykazała ona m.in., że na stacji pomiarowej Dzierżoniów – Piłsudskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Największe stężenie pyłu zawieszonego PM10 występuje w sezonie zimowym, przy znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:
1. Unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania.
2. Ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.
3. Śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/