herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku dydaktycznego po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Budynek po szkole w Pieszycach. Obiekt w kolorze żółtym z wieloma oknami, otoczony płotem. Przed budynkiem ulica i przejście dla pieszych.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje, że w dniu 14 lipca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66 o powierzchni 0.1463 ha, obręb Środkowe, w Pieszycach, zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 1195,60 m², dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00030920/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 834 000 zł (netto) – vat zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W wyznaczonym terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.