herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacje o budżecie powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jak kształtowały się dochody i wydatki budżetu powiatu w I połowie roku? – to główny temat, którym zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 25 września. Uhonorowano także zwycięzców Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagród laureatom Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku 2017/2018.
Na tle całego województwa wyróżniło się pięć drużyn ze szkół powiatu dzierżoniowskiego.
I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej wywalczyła drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, I miejsce w rywalizacji UNIHOKEJA zdobyła drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej, II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej zajęła drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie, III miejsce w Biegach na Orientację przypadło w udziale drużynie dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Olesznej, a III miejsce w Drużynowych Biegach Przełajowych drużynie dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie.
Gratulacje za osiągnięte wyniki, wraz z życzeniami dalszych sukcesów i podziękowaniami za podejmowane działania na rzecz popularyzacji sportu i promocję Powiatu Dzierżoniowskiego uczniom i przedstawicielom szkół przekazali przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal i starosta Janusz Guzdek.

Budżet w I połowie roku
W części roboczej sesji starosta Janusz Guzdek przedstawił informację o wykonaniu budżetu w I półroczu 2018 r.
– Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost planowanych dochodów o blisko 2,3 mln zł. Zwiększenie wynika gównie z pozyskania dotacji na rozwój infrastruktury drogowej, a konkretnie na przebudowę drogi we Włókach i Tuszynie. Ten rok jest rekordowy pod względem inwestycji. Przeznaczamy na nie 17 mln zł, z czego pozyskane środki zewnętrzne wynoszą blisko 10,5 mln zł. To ogromny sukces – mówił starosta Janusz Guzdek.
Starosta dodał, że porażką, niezawinioną przez powiat, było zmniejszenie subwencji oświatowej o blisko 1,2 mln zł.
Dochody w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 47,5 mln zł, co stanowi prawie 51% planu. Wydatki wyniosły 41,6 mln zł (41,7% planu). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości blisko 5,7 mln zł.
W sprawie realizacji budżetu w I półroczu pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

W trakcie obrad radni przyjęli kilka uchwał m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany statutu powiatu.