herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje drogowe Powiatu Dzierżoniowskiego w 2021 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wraz z początkiem wiosny Powiat Dzierżoniowski rozpoczął nowy sezon inwestycji drogowych. Pierwszą modernizacją, jaką powiat realizuje w 2021 roku, jest przebudowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Bielawie.

Inwestycja prowadzona jest na odcinku o długości 492 metrów od ronda miast partnerskich do Cmentarza Komunalnego. Koszt prac realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wynosi około 240 tysięcy złotych. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna zostać ukończona do 10 maja.

Po Świętach Wielkanocnych Powiat Dzierżoniowski rozpocznie przebudowę drogi na odcinku Podlesie – Ruszkowice. Wykonanie nowej nawierzchni wraz z przepustem powinno potrwać do 17 maja, a koszt prac sięgnie ponad 232 tysiące złotych. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni na długości 900 m, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz wymianę przepustu.

Warto podkreślić, że tak jak informowaliśmy wcześniej, Powiat Dzierżoniowski pozyskał 850.000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki dofinansowaniu powiat wykona budowę chodnika na odcinku 840 metrów od ulicy Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku. Oprócz chodnika wykonane zostaną przejścia dla pieszych, radarowe wyświetlacze prędkości na wjazdach do obu miejscowości, a także zatoka autobusowa i trzy perony autobusowe. Więcej w osobnej informacji.

Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 złotych, Powiat Dzierżoniowski będzie mógł przystąpić do wykonania przepustu przy drodze na odcinku Oleszna – Piotrkówek. Inwestycja powinna się zakończyć latem tego roku, a jej łączny koszt wyniesie około 600.000 złotych.
Przepust wymaga pilnej przebudowy z uwagi na liczne ubytki w ceglanym sklepieniu ustroju nośnego, mogące skutkować zapadnięciem jezdni. Przepust został doraźnie zabezpieczony, ograniczono nośność do 32 t oraz prędkość przejazdową do 50 km/godz.

W najbliższych dniach rozpocznie się także naprawa nierówności na drodze Piława Dolna – Owiesno i Piława Górna – Owiesno. W tych miejscach powiat będzie uzupełniał ubytki w jezdni, które wystąpiły po sezonie zimowym.

Warto wspomnieć, że Powiat Dzierżoniowski nadal oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli zostanie on rozstrzygnięty pomyślnie, Powiat Dzierżoniowski uzyska środki na wykonanie przebudowy drogi Myśliszów – Kietlice i modernizację drogi w Tuszynie i Kiełczynie.