herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje w szkołach powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe placówki oświatowe są systematycznie remontowane i doposażane. W 2018 roku na inwestycje w szkołach przeznaczono blisko 2 mln zł, w tym ze źródeł zewnętrznych pochodziło ponad 1,6 mln zł.

– W ostatnich latach sporo zainwestowaliśmy w infrastrukturę sportową, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki do uprawiania sportu dla młodzieży. Prawie wszystkie budynki przeszły też kompleksową termomodernizację, przez co zwiększył się komfort uczniów, a szkoły zyskały na wyglądzie. Niektóre obiekty stały się przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Obecnie najwięcej środków przeznaczamy na remont i doposażenie pracowni dydaktycznych – mówi starosta Janusz Guzdek. – Co istotne, przy tegorocznych inwestycjach o wartości blisko 2 mln zł nasz wkład wyniósł niecałe 400 tys. zł, bo na realizację większości zadań pozyskaliśmy aż 85 procent środków z Unii Europejskiej.

W tym roku największa kwota, bo ponad 1,5 mln zł, została przeznaczona na remont i wyposażenie powiatowych szkół zawodowych.
W Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie rozbudowano i zmodernizowano parterowy budynek przyszkolny, w którym powstaną dwie interdyscyplinarne pracownie zawodowe.
W Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przeprowadzono gruntowny remont pracowni gastronomicznej i pracowni hotelarskiej, a dodatkowo przy wejściu do szkoły zamontowano platformę, by umożliwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
Natomiast w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wyremontowano pomieszczenia warsztatowe do prowadzenia zajęć z diagnostyki samochodowej i mechanicznej obróbki skrawaniem.
W najbliższym czasie w pracowniach pojawią się nowoczesne, specjalistyczne urządzenia do nauki zawodu.

Inną tegoroczną inwestycją było utworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Pracownia zyskała sprzęt najnowszej generacji, dzięki czemu jest wykorzystywana do nauki wielu przedmiotów oraz do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. Łączny koszt remontu pomieszczenia i zakupu pomocy dydaktycznych to ponad 200 tys. zł.

Nie zabrakło także inwestycji w placówkach, które zajmują się nauką i wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Do obu prowadzonych przez powiat ośrodków szkolno-wychowawczych – w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej zakupiono nowoczesne wyposażenie oraz pomoce multimedialne i dydaktyczne o wartości 120 tys. zł.

W tym roku przeprowadzono także kolejny etap remontu auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Wykonano tam scenę i położono parkiet z desek dębowych za kwotę 62 tys. zł. Do tej pory w pomieszczeniu odtworzono XIX-wieczne zabytki odkryte pod boazerią i tapetą – polichromie ścienne oraz drewniany strop polichromowany wraz ze zdobiącymi go tarczami herbowymi. Dzięki temu zabytkowa aula odzyskuje dawną świetność.

Niezależnie od tego na dachach 12 budynków oświatowych zamontowano panele fotowoltaiczne do produkcji prądu ze słońca. Inwestycja przyniesie oszczędności, ale też będzie spełniać funkcję edukacyjną, bo młodzież będzie obserwować na monitorach, jaka ilość energii została wytworzona, a jaka ilość dwutlenku węgla zredukowana.