herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zameczek w Bielawie na sprzedaż!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 92 w Bielawie. Wartość zabytkowego zameczku została obniżona do 1,7 mln zł netto.

Zameczek w Bielawie to obecnie najcenniejszy obiekt powiatu wystawiony na sprzedaż. Jest on położony w centralnej części Bielawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. Nieruchomość po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wolności 92 w Bielawie składa się z czterech budynków usytuowanych na działce o powierzchni 1,5 ha.

Największy z nich to dwór obronny wzniesiony w XVII wieku, w stylu późnorenesansowym na rzucie czworoboku z klasycznym wewnętrznym dziedzińcem, a także z okrągłą basztą ze stożkowym hełmem wtopioną w mur kurtynowy. Budynek dworu o powierzchni użytkowej ponad 4,1 tys. m2 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/3708/716. Poza tym w skład nieruchomości wchodzą trzy inne budynki – administracyjny, garażowy i gospodarczy – niezwiązane historycznie z dworem.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem 1U – tereny usług.

Przetarg zaplanowano na 15 listopada br. Cena wywoławcza spadła do 1,7 mln zł netto, a dodatkowo kupujący otrzyma 50% bonifikaty od części zabytkowych, które stanowią 56% wartości całej nieruchomości.

Bliższe informacje o zbywanym obiekcie można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, pokój 12 (parter), tel. 74 832 36 65 oraz na stronie pow.dzierzoniow.pl