herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak pisać sprawozdania? Szkolenie dla NGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Około 50 osób, w tym 32 organizacje pozarządowe z powiatu dzierżoniowskiego oraz pracownicy z poszczególnych gmin współpracujących z trzecim sektorem wzięli udział 16 maja br. w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Szkolenie było ogromnie ważnym dla przedstawicieli trzeciego sektora, bo dotyczyło nowych wzorów sprawozdań w trybie otwartego konkursu ofert i w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówione zostały również istotne zapisy nowych umów o dotacje, a także na co zwracać uwagę przy realizacji zadań publicznych.

Przybyłych przywitał i zachęcił do pogłębienia wiedzy wicestarosta Marek Piorun. Podkreślał, że znajomość przepisów ma niemałe znaczenie dla osób prowadzących organizacje, a ich dobra znajomość ułatwia codzienne działanie na rzecz tych organizacji. Wspomniał, że Powiat Dzierżoniowski w tym roku przyznał dofinansowanie do 102 zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. Ponadto zostało przyznane dofinansowanie do dwóch zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy. Natomiast do dnia dzisiejszego podpisano 50 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Szkolenie poprowadził prezes Fundacji Merkury Waldemar Weihs, który od lat współpracuje z dzierżoniowskim Starostwem i wspiera je w działaniach na rzecz trzeciego sektora. Tym razem również zdecydował się wesprzeć powiatowe organizacje swoją wiedzą, odpowiadał na wszystkie pytania i podawał wiele przykładów. Wychodząc ze szkolenia uczestnicy zgodnie twierdzili, że teraz będzie im o wiele łatwiej przystąpić do sporządzania sprawozdań.

Szkolenie przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.