herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jakie inwestycje zrealizował powiat w 2015 roku?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Około 14 mln zł powiat dzierżoniowski przeznaczył na inwestycje w mijającym roku. Dominowały zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Sporo było też inwestycji oświatowych.

Największą inwestycją był I etap przebudowy drogi powiatowej z Pieszyc do Bielawy. Dzięki realizacji tego zadania znacznie poprawiło się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu – kierowcy mają szerszą drogę, a rowerzyści i piesi zyskali nowy ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Poza tym jest nowe oświetlenie, oznakowanie oraz wiele urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bielawa_Pieszyce (3)Inwestycja podniosła też walory turystyczne naszego terenu.
– Mieszkańcy zyskali dodatkowy trakt do biegania, jazdy na rolkach lub innych sportów – mówi starosta Janusz Guzdek. I dodaje: – Co istotne – znajduje się on w otoczeniu pięknych widoków, które zostały odsłonięte po wycięciu drzew, a także dopełnia komunikację w naszym trójmieście, co ma znaczenie również dla turystów odwiedzających nasz powiat.

Droga Uciechów - Jażwina po remoncieDuży zakres prac objęła też modernizacja drogi Jaźwina – Uciechów. Do niedawna była to jedna z najbardziej zdegradowanych dróg w naszym powiecie. Dziś jeździ się po niej komfortowo.
Na oba zadania udało się pozyskać połowę środków ze „schetynówek”.

Poza tym został wykonany remont mostu w ciągu drogi Pieszyce – Przełęcz Jugowska oraz remont nawierzchni na drogach Dobrocin – Roztocznik i Uliczno-Słupice – wszystko w ramach 80-procentowej dotacji z budżetu państwa.

W sumie w tym roku powiat wykonał 8 km nowych nawierzchni i 3 km ciągów dla pieszych, co kosztowało 9 mln zł.

InkubatorNiemałą kwotę, bo 3,4 mln zł, powiat przeznaczył w minionym roku na inwestycje w szkołach powiatowych.

W 2015 roku zakończyło się 2-letnie zadanie polegające na przebudowie budynku po byłej hali tkackiej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

W obiekcie powstały warsztaty do nauczania dynamicznie rozwijającego się budownictwa niskoenergetycznego. Innowacyjna baza dydaktyczna będzie służyła nie tylko młodzieży, ale również osobom dorosłym – uczestnikom kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego.
Nieużytkowany przez wiele lat budynek został przebudowany przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki czemu sam zużywa prawie zero energii.

termomodernicja_osrodka1Największą inwestycją oświatową w tym roku była termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. W ramach prac wymieniono m.in. kotłownię węglową na ekologiczną, instalację c.o. i częściowo c.w.u.

Inwestycja nie tylko poprawiła warunki do nauki niepełnosprawnej młodzieży, ale też wpłynie na ochronę środowiska i przyniesie oszczędności związane z ogrzewaniem budynku. Została ona zrealizowana przy udziale środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

aulalo10

Kontynuowany był także remont auli I LO w Dzierżoniowie związany z odtworzeniem XIX-wiecznych dekoracji malarskich na ścianach, poprzedzony wymianą instalacji elektrycznej. Na realizację zadania powiat pozyskał dotację od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.

W tym roku rozpoczęła się też budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze 100-metrową bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną fitness przy LO w Bielawie.

Budowa obiektu, który znacznie poprawi warunki do uprawiania sportu dla młodzieży, zakończy się w połowie przyszłego roku. Wykonanie inwestycji zostało wsparte środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Łączny koszt tegorocznych remontów i inwestycji wyniósł około 14 mln zł – mówi starosta Janusz Guzdek. – Realizacja wielu zadań była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które wyniosły 7 mln zł, oraz wsparciu gmin w wysokości ponad 1 mln zł. Z budżetu powiatu pochodziła blisko połowa funduszy.

Bliższe informacje o powiatowych remontach i inwestycjach w 2015 roku