herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję budżetową

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się we wtorek 29 grudnia. Będzie poświęcona uchwaleniu budżetu na 2016 rok.

Sesja rozpocznie się od wręczenia nagród dla zwycięzców XIV Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

W części roboczej radni zajmą się głównie sprawami finansowymi – wieloletnią prognozą finansową powiatu dzierżoniowskiego na lata 2016 – 2022, budżetem powiatu na rok 2016, a także wprowadzeniem zmian do tegorocznego budżetu.

Poza tym radni rozpatrzą projekt uchwały dotyczącej poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych. Ma to być jedna z form zabezpieczenia środków na konieczne inwestycje szpitalne planowane do realizacji w przyszłym roku.

Radni ustalą też sprawy organizacyjne – przyjmą roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na I półrocze 2016 roku.

Sesja odbędzie się jak zwykle w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu