herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kandydaci na dyrektorów szkół już znani

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów trzech powiatowych placówek oświatowych. Wyniki pracy 12-osobowych komisji zatwierdził już Zarząd Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przeprowadziło konkursy ze względu na kończącą się w tym roku 5-letnią kadencję obecnych dyrektorów trzech placówek. Odbyły się one 19 kwietnia.

Kandydatów oceniały 12-osobowe komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, rady rodziców, związków zawodowych i Starostwa Powiatowego.

W każdym konkursie wpłynęło po jednej ofercie. O stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie ubiegała się Aneta Błaszczuk, nauczycielka z tej szkoły. Natomiast w konkursach na dyrektorów Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 swoje oferty złożyli dotychczasowi dyrektorzy – Andrzej Myślicki i Dorota Pieszczuch.

Wszyscy kandydaci uzyskali akceptację komisji, a Zarząd Powiatu na posiedzeniu 23 kwietnia zatwierdził konkursy. Kolejnym etapem będzie powierzenie stanowisk dyrektorom. Nowa kadencja rozpocznie się od 1 września.