herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Laureaci konkursu „NGO – to jest to!” nagrodzeni

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas sesji Rady Powiatu 24 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą organizację pozarządową w 2017 roku, na lokalnego lidera działającego w organizacji oraz na przedsiębiorcę lub osobę wpierającą III sektor.

W kategorii „Organizacja Pozarządowa 2017” I miejsce zajęło Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika. Nagrodę z rąk starosty Janusza Guzdka i przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Kowala odebrała prezes Grażyna Furgała.
Stowarzyszenie promuje idee wolontariatu oraz zdrowego stylu życia, a w swoją działalność mocno angażuje młodzież. Przy realizacji projektów współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu integruje społeczność lokalną. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, które umożliwiają finansowanie wielu przedsięwzięć.
Na wyróżnienie wśród organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego zasłużył oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie, którego kierownikiem jest Elżbieta Bancerz.

Za „Lokalnego Lidera Organizacji Pozarządowej 2017” została uznana Helena Sendyk – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy w Dzierżoniowie.
Pani Helena organizuje liczne wycieczki krajoznawcze na terenie Polski i za granicą, a także wyjazdy rehabilitacyjne i wycieczki do kina, teatru i opery, z których korzystają członkowie stowarzyszenia. Na realizację projektów skutecznie pozyskuje środki finansowe. Jest wydawcą gazetki związkowej „Dzień Seniora”, przyczyniła się do utworzenia Zespołu Wokalnego „Dzierżoniowskie Wrzosy”.
Wśród zgłoszonych do konkursu członków organizacji pozarządowych, którzy inspirują działania i wykazują się ponadprzeciętną aktywnością, wyróżnione zostały także dwie osoby: Artur Pawlus – prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, oddział Dzierżoniów oraz Sławomir Oleksak – strażak i opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostroszowicach.

W kategorii „Lokalne przedsiębiorstwo wspierające Organizacje Pozarządowe 2017” laureatem została firma Kaufland Polska Markety sp. z o.o., która w Dzierżoniowie pod kierownictwem dyrektora Rafała Krajewskiego od początku swojej działalności wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez III sektor w naszym powiecie.
Natomiast w kategorii „Osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe 2017” zwyciężył Paweł Kowalski – pielęgniarz ratownictwa medycznego, który angażuje się wolontariacko w wiele projektów III sektora z obszaru bezpieczeństwa, propagując ratownictwo medyczne wśród mieszkańców powiatu.

Laureaci, dziękując za otrzymane wyróżnienie, podkreślali, że jest ono dla nich ważne, a docenienie ich pracy sprawia, że jeszcze bardziej „chce im się chcieć” pracować dla innych.

Organizatorem konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej lub wspierają tego rodzaju działalność, aby w ten sposób wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych i promować dobre praktyki.

Informacja o laureatach konkursu „NGO – to jest to!” 2017