herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

3 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie spotkali się członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19 oraz bieżące sprawy dotyczące pandemii.

Posiedzeniu przewodniczył starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, a udział w nim wzięli również wicestarosta Andrzej Bolisęga, dyrektor Wydziału Edukacji, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, przedstawiciele gmin z powiatu dzierżoniowskiego oraz przedstawiciele służb, straży i inspekcji.
Spotkanie rozpoczął starosta dzierżoniowski, następnie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Wiesława Bronowicka przedstawiła aktualną sytuację epidemiologiczną w powiecie dzierżoniowskim. Obecnie na terenie powiatu dzierżoniowskiego mamy 16 aktywnych przypadków COVID-19, w kwarantannie znajdują się 42 osoby, a 25 osób pod nadzorem.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podziękowała staroście dzierżoniowskiemu za pomoc w przygotowaniu 4000 sztuk ulotek informacyjno-edukacyjnych nt. koronawirusa, zostały one przekazane mieszkańcom. Poinformowała również o nowych przepisach, obowiązujących od 2 września, wprowadzających krótszy czas kwarantanny i izolację zależną od stanu pacjenta.
Następnie bieżącą sytuację w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie oraz działania podjęte w związku z zagrożeniem COVID-19 omówił prezes NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. Maciej Smolarz. W związku z pozytywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-Cov-2 u jednego z pacjentów w Szpitalu wstrzymano przyjęcia pacjentów do oddziału internistycznego oraz odcinka ginekologicznego oddziału ginekologiczno-położniczego do odwołania. Szpital podejmuje wszelkie starania w celu przywrócenia udzielania świadczeń w możliwie jak najszybszym terminie.
Prezes szpitala poinformował również, że Szpital wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną prowadzą prace nad ustaleniem osób, które miały kontakt z zakażonym pacjentem i ustaleniem poziomu ryzyka.
Następnie dyrektor Wydziału Edukacji Alicja Hromada przekazała informacje dotyczące działań podejmowanych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Do działań tych przede wszystkim należą spotkania dyrektorów placówek oświatowych ze starostą, przedstawicielem Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, a także panią Wiesławą Bronowicką – dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dzierżoniowie. Podczas spotkań omówiono wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie organizacji pracy szkół w sytuacji pandemii. Ustalono również drogę komunikacji dyrektorów z Sanepidem oraz przedyskutowano potencjalne zagrożenia. Dyrektorzy szkół i placówek przygotowali procedury, które zostały przekazane uczniom i rodzicom za pomocą dzienników elektronicznych oraz umieszczone na stronach internetowych szkół. Podczas spotkania poruszono także zasygnalizowany przez Referat Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielawie problem z dojazdem uczniów do szkół. Zobligowano dyrektorów do monitorowania sytuacji dojazdu uczniów do szkół w pierwszym tygodniu nauki. Informacje na ten temat mają spłynąć do Wydziału Edukacji w poniedziałek 7. września. Na podstawie informacji pozyskanych z placówek oświatowych zostaną opracowane wnioski. Dyrektor Wydziału Edukacji poinformowała również, że aktualnie wszystkie szkoły pracują w trybie stacjonarnym. Każda z jednostek wykorzystała możliwość wysłania do MEN wniosku z zapotrzebowaniem na środki do dezynfekcji i ochrony osobistej. Środki zostały już rozdzielone.

Następnie przekazana została informacja z Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych dotycząca prowadzonych działań związanych głównie z dystrybucją środków ochrony. W ubiegłym tygodniu 45 jednostek w powiecie otrzymało 7000 litrów płynu do dezynfekcji, 30 000 maseczek ochronnych i około 100 termometrów bezdotykowych. Dystrybucja środków ochrony prowadzona jest przy dużym wsparciu Państwowej Straży Pożarnej i na jej terenie.

Następnie omówiono bieżące działania podejmowane przez służby mundurowe i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.