herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezrobocie w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Kwietniowa sesja Rady Powiatu w głównej części dotyczyła sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim oraz działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.

Z tematem we wtorek 25 kwietnia zapoznała radnych dyrektorka PUP-u Agnieszka Walawska. Wyjaśniała, że obecnie zarejestrowanych w urzędzie jest nieco ponad 3000 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi 10,6%. Dla porównania w województwie jest ona na poziomie 7,5%. Większość bezrobotnych w powiecie stanowią kobiety. Zdecydowanie najwięcej osób nie mogących znaleźć pracy ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Największą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat.

W tym roku budżet Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 7.161.500 zł. W ramach tych środków prowadzone są szerokie działania. Organizowane są m.in.: szkolenia zbiorowe i indywidualne, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, a także refundowane są koszty utworzenia stanowisk pracy, przeprowadzane projekty skierowane do konkretnych grup bezrobotnych, prowadzone jest poradnictwo zawodowe oraz przyznawane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2017 rok. Zmiany dotyczyły m.in.: rezygnacji przez Powiat Dzierżoniowski z przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Piława Dolna – Piława Górna, dostosowania planu finansowego projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu powiatu dzierżoniowskiego” oraz zmianą załącznika dotyczącego dochodów i wydatków jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą radni wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

W trakcie sesji nie zabrakło też miłego akcentu. Dyrektorka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja Hromada ogłosiła wyniki konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i gratulacje z rąk przewodniczącego RP Mariana Kowala i wicestarosty Marka Pioruna.

Rozstrzygnięcie konkursu