herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Konkurs dotyczy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT
OŚWIADCZENIE RODO