herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w kapuście”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konkursie piosenki biesiadnej, który jest imprezą towarzyszącą V Śląskiego Festiwalu Kapusty odbywającego się w Arboretum w Wojsławicach. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne i wokalno–instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie trzech piosenek biesiadnych, w tym jednej własnego autorstwa tematycznie związanej z obrzędem kiszenia kapusty.

Jury wybierać będzie najlepszy utwór i najlepszy występ zespołu.
– W związku z obchodami Roku Reymontowskiego wprowadziliśmy dodatkowe warunki uczestnictwa – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. – Zadaniem zespołu jest wykonanie i przywiezienie na festiwal potrawy inspirowanej powieścią Władysława Reymonta „Chłopi”. Spośród nich jury wybierze też najlepszą potrawę „Reymontowskie smaki”.

Prezentacje konkursowe będą miały miejsce 4 października br. od godziny 15.30 w Arboretum w Wojsławicach podczas V Śląskiego Festiwalu Kapusty.
Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.

Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną, e-mailową, faksem lub złożyć osobiście w siedzibie organizatora do 18 września br. (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji i Kultury, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela pracownik Wydziału Edukacji i Kultury – Beata Stefańczyk, tel. 74 832 18 62.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia

Festiwal kapusty 2014