herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kreatywnie w liceach powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wiele dodatkowych zajęć prowadzonych atrakcyjnymi metodami przy użyciu nowoczesnego sprzętu dydaktycznego – to efekt udziału liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski w kolejnym projekcie finansowanym w 85 procentach przez Unię Europejską.

– W ostatnim czasie w liceach powiatowych powstały nowoczesne pracownie przyrodnicze, matematyczne i informatyczne. Teraz uczniowie zyskali możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych, z przedsiębiorczości i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Do ich realizacji szkoły otrzymają niezbędny sprzęt dydaktyczny. Cieszymy się z kolejnego wsparcia, które odpowiada na potrzeby uczniów. To niezmiernie ważne, by proces nauczania miał atrakcyjną dla młodzieży formę i rozwijał ich kreatywność – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Możliwość zaproponowania uczniom ciekawej oferty stworzył projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bierze w nim udział 12 szkół podstawowych i trzy licea powiatowe.

W ramach projektu od marca br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie biorą udział w zajęciach rozwijających przedsiębiorczość „Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen”, mają koło z języka angielskiego, podczas którego pojadą na wycieczki do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i Teatru Polskiego w Warszawie, a w maju będą mieli zorganizowane warsztaty teatralne.

Uczniowie II LO w Dzierżoniowie mają koło matematyczne dla uzdolnionych „Młody Pitagoras”, koło biologiczne oraz dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. Natomiast LO w Bielawie proponuje uczniom koło przyrodnicze, w ramach którego już 29 marca odbędzie się Noc Biologów, oraz projekt językowy oferujący cykl zajęć w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy i elektroniczny. Tablice i monitory interaktywne, wizualizery, drukarki, projektory oraz laptopy z oprogramowaniem, które pozwolą wykorzystać w nauczaniu nowoczesne technologie.

„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” to projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełni Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami są: Powiat Dzierżoniowski i gminy Łagiewniki, Niemcza, Piława Górna, Dzierżoniów i miejska Dzierżoniów. Jego pełna wartość wynosi 2,1 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej – ponad 1,8 mln zł. Kwota przypadająca na licea powiatowe to w sumie 366 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2020 r.

Bliższe informacje o projekcie „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”