herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O szpitalu na sesji Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z sytuacją Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie wobec nowych wyzwań, przed jakimi stoi placówka, zapoznali się radni powiatowi podczas sesji 24 kwietnia.

Przedstawiając informację o działalności NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o., prezes jednostki Maciej Smolarz skupił się na dwóch aspektach.

Pierwszy to włączenie placówki do ogólnopolskiej sieci szpitali. Nasz szpital funkcjonuje w sieci od 1 października 2017 roku, co wiąże się z nowym systemem finansowania świadczeń medycznych – rozliczanie odbywa się w formie ryczałtowej, a nie za każde świadczenie osobno.
– Zmiana ta spowodowała znaczne trudności w bilansowaniu się szpitali spowodowane niefinansowaniem przez NFZ świadczeń wykonanych ponad 100 procent ryczałtu, czyli tzw. nadwykonań – mówił prezes Maciej Smolarz.

Drugi problem dotyczący większości szpitali to dostosowanie do ustawowych wymogów, które wiąże się z koniecznymi nakładami na inwestycje. Również nasz szpital, mimo prowadzonych od lat modernizacji i realizowania planu dostosowawczego, ciągle ma do wykonania listę zadań wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zarząd Powiatu zadeklarował, że w najbliższych latach będzie wspierał finansowo realizację inwestycji mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

W dalszej części obrad radni powołali Komisję Statutową Rady Powiatu, która będzie pracowała nad dostosowaniem statutu do nowych przepisów. W jej skład weszli: Wacław Dziendziel – przewodniczący, Marian Kowal i Krzysztof Nawrot. Poza tym radni wprowadzili zmiany do budżetu na 2018 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej.