herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Listopadowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 26 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na początku obrad radni i zarząd powiatu złożył podziękowaania za wieloletnią pracę dyrektorowi Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie Elżbiecie Pasek, która skorzysta z nabytych praw emerytalnych.

Następnie przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch, starosta Grzegorz Kosowski oraz wicestarosta Andrzej Bolisęga wręczyli gratulacje zawodnikom, trenerom i prezesom klubów sportowych z powiatu, za wywalczone w ostatnim czasie sukcesy.

Nagrody i podziękowania odebrali:
Czesław Marciak – 91 letni biegacz z Bielawy za wspaniałą sportową postawę i znakomite reprezentowanie powiatu w zawodach biegowych w całej Polsce. Pan Czesław otrzymał obok gratulacji symboliczny pierwszy numer startowy na przyszłoroczny Sowi Bieg. Przyjął on także tytuł nieformalnego ambasadora Sowiego Biegu.

– Zapaśniczki UKS Iron Bulls Bielawa i MULKS Junior Dzierżoniów Weronika Smaczyńska i Wiktoria Szeliga za zdobycie złotego i brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Młodziczek w Zapasach. Gratulacje odebrali również: trener UKS Iron Bulls Bielawa Norbert Warchoł, prezes UKS Iron Bulls Bielawa Stanisław Warchoł oraz prezes MULKS Junior Dzierżoniów Alicja Dydo-Warchoł.

– prezes Klubu Futbolu Amerykańskiego Bielawa OWLS Przemysław Klinger wraz z przedstawicielami drużyny seniorów i juniorów. Przedstawiciele KFA Bielawa OWLS otrzymali gratulacje za wywalczenie tytułu Mistrza Polski Juniorów w futbolu amerykańskim oraz Mistrzostwa Trzeciej Ligi Seniorów.

Zuzanna Pisarska za zdobycie 6. złotych medali i pobicie 4. rekordów podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Masters. Podziękowania wręczono również trenerowi Andrzejowi Wojtalowi.

W dalszej części obrad omówiono prowadzoną przez powiat dzierżoniowski nieodpłatną pomoc prawną. Efekty realizacji programu omówiła dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Ewa Hubisz. SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE – CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II.

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kolejnym punktem sesji była sytuacja na rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim. Działania realizowane w tym zakresie przez samorząd omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Monika Zawilak. Z informacji przedstawionej przez dyrektora wynika, że na koniec października 2019 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie było zarejestrowanych 1397 osób. Jeszcze w styczniu tego roku liczba osób bezrobotnych w powiecie wynosiła 1918 osób i na przestrzeni minionych miesięcy systematycznie spadała. Obecnie stopa bezrobocia na naszym terenie sięga około 4,9 %.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI NA RYNKU PRACY

W części uchwałodawczej obrad radni podjęli uchwały między innymi w sprawie:
– powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
– zmiany uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON,
– wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok,
– przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
– ustalenia harmonogramu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok.