herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Modernizacja pracowni zawodowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie będą mieli lepsze warunki do nauki zawodu. Remont wraz z doposażeniem pracowni w 85 procentach zostanie sfinansowany środkami z Unii Europejskiej.

W czterech powiatowych szkołach zawodowych prowadzona jest modernizacja pracowni zawodowych. Odbywa się to w ramach projektu unijnego o wartości blisko 2,9 mln zł, którego celem jest wzrost jakości nauczania zawodowego.

Jedną ze szkół, w której powstanie aż pięć nowocześnie wyposażonych pracowni, jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Będą to pracownie: mechanicznej obróbki skrawaniem, diagnostyki samochodowej, obróbki ręcznej, odnawialnych źródeł energii oraz CNC. Powstanie dwóch z nich poprzedzi gruntowny remont.

Obecnie trwają roboty budowlane w pomieszczeniach warsztatowych, w których będą prowadzone zajęcia z diagnostyki samochodowej i mechanicznej obróbki skrawaniem. Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie ścianek z bloczków betonowych na „warsztacie samochodowym”, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowej posadzki.

Zadanie o wartości 231 tys. zł prowadzi firma Galterm z Wrocławia. Kolejnym etapem będzie wyposażenie pięciu pracowni w nowoczesną bazę dydaktyczną, która pozwoli nabyć uczniom praktyczne umiejętności oczekiwane na rynku pracy i w efekcie zwiększy ich szanse na zatrudnienie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego beneficjentem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerem Powiat Dzierżoniowski.

Informacja o projekcie „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego