herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Cel Projektu:

Głównym celem Projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w czterech szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie im. prof. W. Rotkiewicza,

2. Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,

3. Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

a w szczególności polepszenie warunków kształcenia oraz podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Realizacja założonego celu możliwa będzie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do 13 pracowni przedmiotowych oraz adaptację/remont 10 z 13 pracowni.

Planowane efekty

Dzięki realizacji Projektu możliwe stanie się zwiększenie szans zatrudnienia osób do 25. roku życia z wykształceniem zawodowym, a to m.in. poprzez:

  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,
  • wzbogacenie oferty szkolenia zawodowego,
  • dostosowanie oferty szkolenia zawodowego,
  • dostosowanie oferty szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • unowocześnienie procesu dydaktycznego z nastawieniem na praktyczną nauką zawodu na urządzeniach i maszynach użytkowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzymają 3 pracownie interdyscplinarne, gastronomiczna z obsługą klienta, hotelarska z jednostką mieszkalną, ekonomiki i rachunkowości handlowej, geodezyjna, architektury krajobrazu, mechanicznej obsługi skrawaniem, dignoastyki samochodowej, obróbki ręcznej, odnawialnych źródłe energii oraz CNC.

Budżet Projektu

Wartość Projektu: 2 890 809,05 PLN

Wkład Funudszy Europejskich: 2 457 187,71 PLN

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na październik 2018 r.

Aktualności:

Modernizacja pracowni zawodowych (31 lipca 2018)

Lepsze warunki kształcenia zawodowego (20 lipca 2018)

Powstają pracownie zawodowe (17 lipca 2018)

Blisko 3 mln zł dla szkół powiatowych (13 marca 2018)