herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Modernizacja wejścia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od początku 2010 r. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ułatwiony dostęp do budynku Starostwa Powiatowego znajdującego się przy ul. Świdnickiej 38.

30 grudnia nastąpił odbiór prac budowlanych mających na celu modernizację wejścia głównego do budynku starostwa. Prace polegały m.in. na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zamontowaniu elektrycznie przesuwanych drzwi w celu ułatwienia dostępu do budynku.

– Bariery architektoniczne często są powodem wykluczenia z życia społecznego osób niepełnosprawnych – mówi Janusz Guzdek starosta powiatu dzierżoniowskiego. – Nie chcemy aby tak było, dlatego tak ważne są działania zmierzające do eliminacji takich przeszkód – dodaje.

Cała inwestycja wyniosła 139 tys. zł. W tym roku windę w swoim budynku wymieni szpital powiatowy, a Dom Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy zakupi samochód wyposażony w platformę do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. W najbliższym czasie planuje się także zamontowanie windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych w budynku starostwa mieszczącym się w Rynku.