herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Most po remoncie i nowy chodnik we Włókach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegła końca budowa chodnika i remont mostu we Włókach. Inwestycję zrealizował Powiat Dzierżoniowski przy współpracy z Gminą Dzierżoniów.

W ramach tegorocznej inwestycji wykonano nowy chodnik o długości 300 mb wraz z odwodnieniem. Prace przeprowadzono na najbardziej niebezpiecznym odcinku – od sali wiejskiej do placu zabaw.

Inwestycja objęła również przebudowę mostu w ciągu tej drogi powiatowej wraz z jego poszerzeniem i wykonaniem przejścia dla pieszych, budowę zatoki autobusowej oraz przebudowę sieci energetycznej o długości 387 mb.
Zadanie wykonało przedsiębiorstwo „TOM-TRANS” z Bielawy. Jego koszt w wysokości 539 tys. zł sfinansował powiat dzierżoniowski przy wsparciu gminy Dzierżoniów w kwocie 200 tys. zł.

W przyszłym roku, jeśli Gminie Dzierżoniów uda się pozyskać środki zewnętrzne ze „schetynówek”, budowa chodnika będzie kontynuowana, a dodatkowo powstanie nowa nawierzchnia i ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze z Włók do Dzierżoniowa.

– Zdajemy sobie sprawę, że nowy ciąg komunikacyjny jest bardzo potrzebny dla poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej drodze, dlatego wykonaliśmy tegoroczną inwestycję, a także dofinansujemy jej realizację w przyszłym roku – mówił starosta Janusz Guzdek podczas odbioru, który odbył się 10 września.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne Powiatu Dzierżoniowskiego wyniosą ponad 12 mln zł.