herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowania do zimy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Omówienie spraw związanych z przygotowaniem do sezonu zimowego - to temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 28 października w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży, służby medycznej oraz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, a przewodniczył starosta Janusz Guzdek.

Dopięte są już sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na naszym terenie. Część zadań przejęły na siebie gminy w ramach porozumień, a część została zlecona firmom zewnętrznym. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o przejezdności dróg oraz zgłosić utrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie  pod nr. tel. 74 831 31 29.

Podczas spotkania omówiono kwestie współpracy służb w sytuacji wystąpienia obfitych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych, które powodują utrudnienia w komunikacji drogowej. Straż pożarna przygotowana jest do udzielenia pomocy w przypadku problemu z dotarciem pogotowia ratunkowego do osoby chorej lub pacjenta do placówki medycznej.

Zima wiąże się także z koniecznością usuwania śniegu i lodu z dachów budynków wielkopowierzchniowych, aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej. Nadzór budowlany będzie przypominał o tym obowiązku właścicielom i zarządcom nieruchomości, a także kontrolował jego egzekwowanie.

Inny zimowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości to zapewnienie drożności przewodów kominowych. Nieczyszczone kominy są przyczyną częstych interwencji straży pożarnej i mogą być powodem otrzymania mandatu.

Na koniec spotkania dokonano szczegółowej analizy przeprowadzonych ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, które odbyły się w dniach 17 – 18 września pn. „Stacja Paliw 2015”.