herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowe książki do szkolnych bibliotek

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

52.000 zł otrzymał Powiat Dzierżoniowski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020. Z pieniędzy na zakup książek skorzysta pięć szkół ponadgimnazjalnych: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i II LO w Dzierżoniowie oraz ZS w Pieszycach.

Do otrzymanej kwoty powiat dołoży 13.000 zł. Dzięki tym środkom szkolne biblioteki wzbogacą się w nowe książki (nie mogą to być podręczniki). Decyzje o tym, jakie to będą książki nie podejmą tylko nauczyciele czy bibliotekarze. Swoje preferencje przedstawią samorządy uczniowskie i rady rodziców. Uwzględnione mają być także potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje nie tylko dofinansowanie do zakupu książek. Placówki, które je dostaną mają dodatkowo obowiązek podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi w kwestii planowania zakupu książek i wymiany informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo. Na terenie każdej szkoły powinno zostać zorganizowane z udziałem uczniów przynajmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, a każdy oddział szkolny ma przygotować projekt z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.

W akcję włączą się również rodzice, dla których zostanie zorganizowana pogadanka o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Natomiast praca szkolnych bibliotek będzie rozplanowana tak, żeby uczniowie mieli dostęp do książek w czasie ferii zimowych i letnich.

Zakup nowych książek i przeprowadzenie powyższych działań ma nastąpić do końca bieżącego roku.