herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Festiwal Integracji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

III Powiatowy Festiwal Integracji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego odbył się 14 czerwca w Piławie Górnej. W tym roku z okazji 10. rocznicy nadania imienia placówce festiwal został zorganizowany pod nazwą „W ogródku księdza Jana Twardowskiego”.

Festiwal był podsumowaniem projektu „Podróż w dorosłe życie – Odkrywając siebie, odkrywam świat”. Projekt realizowany był od stycznia do czerwca tego roku, a na jego przeprowadzenie ośrodek pozyskał środki w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” z fundacji Banku Zachodniego.

Wiodącym tematem projektu było nabywanie umiejętności, wiedzy prostej i głębokiej przydatnej w dorosłym życiu. Ważnym elementem projektu było wzbudzenie chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezentacją i zarządzaniem czasem. Poprzez udział w nim każdy uczestnik przeżywał przygody, poznawał nowe miejsca, rozwija swoje pasje, zainteresowania.

W ramach projektu odbyły się: prezentacje zawodowe „Z – jak zawodowiec”, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki zawodoznawcze, treningi piłkarskie oraz pięciodniowy wyjazd do Torunia śladami znanego podróżnika Tony’ego Halika i astronoma Mikołaja Kopernika.

Całej wtorkowej imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna Czesława Czaplińskiego, pt. „Można odejść na zawsze by stale być blisko. Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin”, która przyjechała do placówki z Warszawy z Instytutu Jana Pawła II.

Nie zabrakło występu artystycznego uczniów SOSW pt. „Ks. Jan Twardowski – przyjaciel dzieci”. Dodatkowo dla przybyłych, bo w zabawie uczestniczyli przedstawiciele: PP nr 2 w Dzierżoniowie, PN w Bielawie, PP w Piławie Górnej, SP nr 5 w Dzierżoniowie, Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie, SOSW w Dzierżoniowie oraz OREW w Dzierżoniowie przygotowano wiele zabaw i konkursów.

Festiwal objęty był patronatem i dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (Powiatowy Grant Oświatowy) oraz PCPRiOZ w Dzierżoniowie.