herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenia w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W tym roku trzy szkoły ponadgimnazjalne z powiatu dzierżoniowskiego zdobyły środki unijne na realizację prowadzonych przez siebie projektów dydaktycznych. Dwa z nich dotyczą zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a jeden zagranicznego szkolenia dla nauczycieli.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie z Programu Erasmus+ pozyskał 85.697 zł (19.776 euro). Środki te zostaną przeznaczone na międzynarodowe szkolenie w Portugalii 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z zakresu wykorzystania ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz zastosowania nowatorskich metod w procesie nauczania. W trakcie szkolenia nauczyciele będą rozwijać kompetencje językowe (język angielski) oraz poznają kulturę i obyczaje panujące w Portugalii.

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, także w ramach Programu Erasmus+ otrzymał 327.860 zł (73.904 euro). Pieniądze te zostaną przeznaczone na praktyki zawodowe w Hiszpanii dla 30 uczniów z klas III i IV technikum ekonomicznego i logistycznego oraz dwóch nauczycieli. Praktyki będą oczywiście uzupełnieniem praktyk krajowych. Uczniowie wezmą również udział w kursie języka hiszpańskiego oraz poznają kulturę Hiszpanii.

Trzecia ze szkół, która w tym roku pozyskała środki unijne, to Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Szkoła pozyskała 32.072 euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na praktyki zawodowe dla uczniów. W przyszłym roku do Niemiec wyjedzie dziesięciu uczniów szkolących się na kierunku technik informatyk, a w kolejnym roku dziesięciu uczniów kierunku technik budownictwa. Z każdą grupą pojedzie także nauczyciel. Uczniowie opłacony będą mieli pobyt, program kulturalny oraz przygotowanie językowe i kulturowe

Realizacja dwóch pierwszych programów ma zostać zakończona do grudnia 2017 roku, a trzeciego do końca 2018 roku.