herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowe ścieżki rowerowe w naszym powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Kolejne ścieżki rowerowe powstaną przy drogach powiatowych. Przy trasach Pieszyce – Kamionki i Niemcza – Wojsławice. Inwestycja w 85 procentach zostanie sfinansowana środkami z Unii Europejskiej.

– Stawiamy na turystykę rowerową, dlatego przy okazji przebudowy dróg wytyczamy przy nich ścieżki pieszo-rowerowe. Ostatnio takie ciągi powstały przy trasach Dzierżoniów – Włóki, Bielawa – Pieszyce i przy ul. Ogrodowej w Pieszycach. Cieszymy się, że w przyszłym roku powstaną kolejne, które zachęcą mieszkańców do aktywnego wypoczynku. Jedna w kierunku Przełęczy Jugowskiej, a druga w okolicy Wzgórz Niemczańskich – mówi starosta Janusz Guzdek.

Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt o wartości 3,2 mln zł jest w 85 procentach współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce.

Projekt obejmie trzy zadania inwestycyjne. Pierwsze to budowa ścieżki rowerowej przy drodze 3021D Niemcza – Wojsławice o długości 1,25 km. Drugie to budowa czterech parkingów przy drodze 3016D Kamionki – Przełęcz Jugowska oraz zagospodarowanie wód opadowych w pasie tej drogi. Te dwa zadania zrealizuje Powiat Dzierżoniowski. Natomiast trzecie, polegające na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi Pieszyce – Kamionki o długości 2 km wykona Gmina Pieszyce.

– Projekt realizowany jest na obszarach cennych przyrodniczo i ma na celu ich ochronę. Odbędzie się to m.in. przez ograniczenie ruchu samochodowego na korzyść rowerowego, przez poprawę stosunków wodnych, która pozwoli zachować gatunki chronione i zagrożone, a także przez zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców – mówi Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Edukacja ekologiczna obejmie budowę tablic edukacyjnych na temat najcenniejszych okazów przyrody występujących na tym terenie i ich ochrony, a także druk ulotek i organizację wycieczek szkolnych.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2019 r.

Bliższe informacje o projekcie „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego