herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowoczesny sprzęt TIK w szkołach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przy współpracy Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki przygotowało projekt pn. „Szkoła na telemoście”, którego celem jest wsparcie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Projekt został oceniony najwyżej i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 603.277 zł, co stanowi niemal 100% kosztów.

Projektem zostanie objętych dziewięć szkół z terenu powiatu: Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach, Gimnazja nr 1 i nr 5 w Bielawie, Gimnazjum w Pieszycach, Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie, Gimnazjum w Łagiewnikach i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Dzierżoniowie, czyli 464 uczniów i 45 nauczycieli.

W ramach projektu w każdej szkole utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), w którego skład wejdą: interaktywny monitor z przekątną 70 cali, laptop z oprogramowaniem oraz kamera do wideokonferencji lub wideolekcji. Pracownie będą głównie przystosowane do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Dodatkowo uczniowie gimnazjum wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, który stworzy dla nich Indywidualny Plan Edukacyjno-Zawodowy, a także z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy i z pracodawcami z regionu.

Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz wybranego muzeum.

Projektem zostaną objęte te szkoły, które osiągnęły słabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Dzięki opracowanemu programowi oraz wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt młodzież najbliższy rok szkolny na zajęciach pozalekcyjnych będzie poszerzała swoją wiedzę z matematyki, nauk przyrodniczych, a także informatyki. Da jej to możliwość wyrównania szans, zdobycia dodatkowej wiedzy oraz kompetencji. Zyskają także nauczyciele, którzy zapoznają się z nowymi technikami nauczania oraz będą mogli wykorzystywać nowoczesne narzędzia dla rozwoju własnego i uczniów.