herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O budżecie, stawkach za usunięcie pojazdu i wystąpieniu z Euroregionu Glacensis

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dyskutowali powiatowi radni 27 września podczas sesji Rady Powiatu.

– Dochody po pierwszym półroczu mamy na poziomie 52%, a wydatki na poziomie około 47%. Czy będzie konieczne wzięcie kredytu, do którego Rada nas upoważniła, czas pokaże – mówi starosta Janusz Guzdek. – Na razie wszystkie planowane inwestycje i prace remontowe są realizowane zgodnie z planem. Zadecydowaliśmy też, że wszystkie uzyskane oszczędności nie wydajemy, lecz przeznaczamy na zrównoważenie budżetu. Jest to konieczne, gdyż w marcu otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu środków na oświatę o 700.000 zł. Mimo to z realizacji budżetu w pierwszym półroczu jesteśmy zadowoleni.

W dalszej części obrad przegłosowano kilka uchwał. Radni ustalili m.in. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi obowiązujących w 2017 roku. Za usunięcie roweru lub motoroweru trzeba będzie zapłacić 110 zł, a za każdą dobę przechowywania go – 19 zł. W przypadku motocykla będą to odpowiednio kwoty 218 zł i 26 zł, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł i 39 zł, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł i 51 zł, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 841 zł i 73 zł, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.239 zł i 133 zł oraz pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1.508 zł i 196 zł.

Ustalono też wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie. Są to następujące stawki za: rower lub motorower – 50 zł, motocykl – 100 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 220 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 275 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 390 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 575 zł oraz pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 700 zł.

sesja wrzesien (9)

Radni podczas obrad zadecydowali również o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Powiat przystąpił do stowarzyszenia w 2012 roku, aby mieć ułatwioną drogę do pozyskiwania środków pozabudżetowych związanych z edukacją, turystyką i ochroną środowiska. W chwili obecnej pozyskiwanie środków na ewentualną współpracę transgraniczną nie wymaga przynależności do stowarzyszenia, na konto którego Powiat zobligowany jest do wnoszenia corocznych składek.

W trakcie sesji radni podjęli także uchwały w sprawach: określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmian w budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego i wieloletniej prognozy finansowej.