herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O szpitalu i budżecie powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sytuacja NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie będzie głównym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 września o godz. 9.00 w sali sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

Drugim ważnym tematem, który omówią radni będzie przebieg realizacji Budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2017 r. oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej. W tej części przedstawione zostaną opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i komisji stałych Rady.

W części roboczej radni podejmą także uchwałę dotyczącą zmian w Budżecie Powiatu Dzierżoniowskiego br.

Prządek sesji