herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O ochronie praw konsumenta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W jakich sprawach mieszkańcy powiatu zwracali się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów? – z tematem ochrony praw konsumenta zapoznali się radni powiatowi podczas sesji 28 sierpnia. Wręczono również Medale Pamiątkowe 100-lecia.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Dzierżoniowie wręczyli Medale Pamiątkowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które otrzymali: przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal, starosta Janusz Guzdek oraz wicestarosta Marek Piorun.
– Medale przyznaliśmy w uznaniu zasług dla naszego Związku, a także za wspieranie działalności kombatanckiej oraz popularyzowanie pamięci o ofierze krwi przelanej w obronie ojczyzny i w walce o niepodległość – uzasadniał prezes Artur Pawlus.

W głównym temacie sesji wystąpiła Katarzyna Łysak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, która omówiła, w jaki sposób realizuje zadania samorządu powiatowego związane z ochroną praw konsumenta. Pomoc rzecznika konsumentów odbywa się głównie poprzez udzielanie bezpłatnych porad i informacji o prawach i obowiązkach konsumentów, a także przez kierowanie do przedsiębiorców wystąpień w celu ochrony konsumentów.

Mieszkańcy powiatu trafiali do rzecznika konsumentów najczęściej w sprawie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi. Umowy te zawierane były przez konsumentów pod wpływem błędu wywołanego przez przedstawicieli handlowych spółek energetycznych, którzy nieuczciwie informowali, że reprezentują dotychczasowego usługodawcę, a umowa dotyczy jedynie zmiany warunków czy obniżenia opłat, a nie zmiany firmy. Poza tym przedstawiciele handlowi nie pozostawiali konsumentom kopii podpisanych dokumentów, co utrudniało skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. W rzeczywistości klienci dopiero po otrzymaniu informacji od swojego dotychczasowego usługodawcy o zakończeniu obowiązującej umowy orientowali się, że zawarli umowę z zupełnie nowym podmiotem, a jej rozwiązanie wiąże się z naliczeniem wysokiej opłaty wyrównawczej.

– W każdej z takich spraw kierowałam do spółek energetycznych wystąpienia, wskazując na nieprawidłowości towarzyszące zawieraniu umów z konsumentami i bezpodstawne naliczenie opłat wyrównawczych z tytułu rozwiązania umowy – mówiła Katarzyna Łysak. – W udzielanych na moje wystąpienia odpowiedziach spółki energetyczne początkowo nie uwzględniały mojej argumentacji, jednak ostatecznie w większości przypadków udało się rozwiązać zawarte umowy bez konieczności ponoszenia przez konsumentów opłat wyrównawczych, a noty obciążające zostały anulowane.

Podobne praktyki wobec konsumentów stosowały również spółki telekomunikacyjne. Inny problem to zakupy podczas tzw. pokazów handlowych. Pomoc rzecznika w takich sprawach skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem.

Podczas sesji radni podjęli także kilka uchwał, m.in. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.