herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Samorządowiec 20-lecia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek otrzymał wyjątkową nagrodę od Związku Powiatów Polskich. To honorowa statuetka i tytuł „Samorządowiec 20-lecia”. Wyróżnienie wręczono podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

– W tym roku samorządy powiatowe obchodzą jubileusz 20-lecia. Jest to okazja do uhonorowania samorządowców, którzy mają szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Do grona takich osób należy starosta dzierżoniowski, Janusz Guzdek – mówił członek zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta średzki Sebastian Burdzy, który wręczył wyróżnienie podczas sesji Rady Powiatu 28 sierpnia.

Janusz Guzdek jest samorządowcem od 28 lat. W latach 1990 – 2006 pełnił funkcję wójta Gminy Łagiewniki, wprowadzając ją dwukrotnie do Złotej Setki Gmin Polskich o Największych Inwestycjach.

Od 2006 roku jest starostą dzierżoniowskim. Jego największe osiągnięcie to zmniejszenie zadłużenia powiatu z blisko 70 mln zł do zaledwie 4,5 mln zł, dzięki czemu Powiat Dzierżoniowski należy obecnie do elity powiatów o najlepszych wskaźnikach. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i oszczędnościom w administracji.

W efekcie pracy starosty Janusza Guzdka w ciągu 12 lat powiat przeznaczył na inwestycje ponad 100 mln zł. Do największych należą: budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizacja większości obiektów powiatowych, budowa boisk sportowych i modernizacja sal gimnastycznych przy powiatowych szkołach, a także wykonanie na 120 km dróg nowych nawierzchni; ponadto Starostwo Powiatowe, I i II LO zyskały windy dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Starosta przyczynił się również do rozwoju Szpitala Powiatowego, który po oddłużeniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego prowadzi wiele inwestycji mających wpływ na poprawę jakości usług dla pacjentów.

– Dziękuję Związkowi Powiatów Polskich za to, że dostrzegł rozwój naszego powiatu na tle całego kraju. Wyróżnienie przyznane przez ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające większość powiatów w Polsce traktuję jako docenienie naszego samorządu, a więc współpracy wielu osób – mówił starosta.