herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O oświacie na sesji Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z sytuacją w szkolnictwie zapoznali się radni powiatowi podczas sesji, która odbyła się 23 października. Uhonorowano także laureatów plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2018”.

Na początku sesji przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal i starosta Janusz Guzdek wręczyli gratulacje dla najpiękniejszych obiektów w regionie odkrytych na terenie naszego powiatu w 9. edycji plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2018” organizowanego przez „Gazetę Wrocławską” pod patronatem marszałka województwa dolnośląskiego.
W kategorii Agroturystyka Roku zwyciężyło gospodarstwo „Marianówek” z Dobrocina – gratulacje zostały przekazane właścicielom, państwu Sylwii i Krzysztofowi Ostrowskim.
Natomiast w kategorii Atrakcja Turystyczna Roku II miejsce zajęło Arboretum w Wojsławicach prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski. Gratulacje odebrała Hanna Grzeszczak-Nowak, zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego.

Poza tym wręczono stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego „Złoty Talent” za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.
Zobacz, kto otrzymał stypendium „Złoty Talent”

Następnie sytuację w oświacie przedstawiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Ze względu na kończącą się kadencję obecnej rady sporo było podsumowań, ale też wniosków na przyszłość.

– Lata 2014 – 2018 były dla edukacji w powiecie dzierżoniowskim czasem korzystnych zmian i przychylności organu prowadzącego. Dobro szkół i placówek oświatowych zawsze stało na pierwszym miejscu pomimo zwiększających się z roku na rok wydatków oświatowych. Postawiono na rozwój i pozyskiwanie środków pozabudżetowych przeznaczonych na poprawę jakości i warunków kształcenia. Udało się zrobić wiele i wszyscy mamy powody do dumy, bo nasze szkoły wypiękniały, zostały wyposażone w nowe pracownie, a nauczyciele i uczniowie korzystają z wielu ciekawych zajęć i szkoleń – mówiła Alicja Hromada.

Podczas wystąpienia dyrektor Wydziału Edukacji przypomniała, że od 2008 roku nie było zmian w sieci szkół mimo malejącej liczby uczniów (od 2013 roku spadła o 485 osób) i obniżanej w ślad za tym subwencji oświatowej. Pojemna sieć pomoże Powiatowi Dzierżoniowskiemu pomieścić podwójny rocznik klas pierwszych, który w przyszłym roku trafi do szkół średnich – na skutek reformy szkolnictwa w Polsce do szkół powiatowych przyjdą uczniowie kończący likwidowane gimnazja oraz pierwsi absolwenci klas ósmych szkół podstawowych. Ale sytuacja stwarzająca nadzieję na wypełnienie malejących liczebnie szkół będzie trwała jedynie trzy-cztery lata. Po tym okresie problem niżu demograficznego wróci i zmiany w sieci będą nieuniknione.

W części roboczej sesji radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Rada Powiatu przyjęła także „Strategię Rozwoju Sudety 2030”, co umożliwi skuteczniejsze ubieganie się o środki finansowe dla południowej i zachodniej części Dolnego Śląska w latach 2021 – 2027.