herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O pomocy społecznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Tematem pomocy społecznej zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 22 marca.

W pierwszej części sesji starosta Janusz Guzdek oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal wręczyli wyróżnienie dla Jarosława Węgłowskiego za reprezentowanie Ziemi Dzierżoniowskiej na Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Internationale Grüne Woche 2016 w Berlinie.

Poza tym uhonorowali laureatów VII Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych oraz konkursu „Odnawialne źródła energii na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

W głównym temacie sesji wystąpiła Anna Łata, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, która omówiła działalność kierowanej przez siebie jednostki, a szczególnie realizację zadań związanych z pieczą zastępczą.

Ustawa wprowadzona w 2012 roku zakłada, że dzieci pozbawione opieki rodziny naturalnej powinny mieć zapewnioną opiekę w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Ustawodawca zakłada, że powinno się odchodzić od instytucjonalnych form opieki. W tym celu niezbędne jest pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. Ta forma opieki jest tańsza dla samorządu, a dzieciom daje możliwość wychowywania się w rodzinie, a nie w instytucji. Jest to szczególnie istotne dla dzieci małych.

W pozostałej części posiedzenia radni przyjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej stosowania powiatowego bonu edukacyjnego oraz w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016. Radni uznali też za zasadną skargę na dyrektora Zespołu Szkół w Pieszycach.

Uchwały Rady Powiatu