herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przypominamy, że do 30 marca placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz samorządy mogą się starać o środki z PFRON-u na likwidację barier architektonicznych i transportowych.

W tym roku ze środków przeznaczonych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

  1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  3. Obszar D – na likwidację barier transportowych.
  4. Obszar G – na zadania ustawowe powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:

  • w przypadku obszaru B i G – 50 % kosztów realizacji,
  • w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji,
  • w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Projekty można składać do 30 marca 2016r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.