herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ochrona środowiska

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2015 – 2017 zapoznani się radni powiatowi podczas sesji 29 maja.

W pierwszej części sesji starosta Janusz Guzdek oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal uhonorowali laureatów etapu powiatowego III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „112 – ratuje życie” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Nagrody specjalne wręczyli także Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie Przemysław Marut oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Bogran Najdek.
Wyniki konkursu „112 – ratuje życie”

W głównym temacie sesji wystąpiła Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, która omówiła realizację aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2015 – 2017, skupiając się przede wszystkim na inwestycjach wpływających pozytywnie na stan środowiska w powiecie dzierżoniowskim.

Największe i najistotniejsze w zakresie ochrony wód to: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, w Bielawie, przebudowa stacji uzdatniania wody Lubachów oraz budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Bielawa – Dzierżoniów zrealizowane przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja. Natomiast wśród zadań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza duże znaczenie odgrywają te pochodzące ze źródeł komunikacyjnych.

– Łącznie na inwestycje drogowe zrealizowane przez powiat i gminy w latach 2015 – 2017 przeznaczono blisko 95 mln zł – mówiła Katarzyna Złotnicka, dodając: – Założone cele Programu Ochrony Środowiska były sukcesywnie realizowane w zależności od wielkości środków własnych, dotacji i środków unijnych.

Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących m.in.: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu dzierżoniowskiego, zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2018.