herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego pod nazwą "Mityng Bezpieczeństwa dla mieszkańców Powiatu realizowany na terenie Powiatu" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi należy zgłaszać do 6 kwietnia.

Oferta PCK