herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do II etapu przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. Koszt prac na odcinku 1,5 km wyniesie 4,1 mln zł. Będzie to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego, na którą udało się pozyskać połowę wartości z dotacji zewnętrznej.

W tym roku realizowany będzie II etap przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. Obejmie on odcinek o długości prawie 1,5 km – od mostu nad potokiem Brzęczek do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie.

Zakres prac jest szeroki i obejmie m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także remont nawierzchni przejazdu kolejowego, budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji powstaną pasy zieleni i miejsce odpoczynku podróżnych (MOP).

Na realizację zadania powiat dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

– Cieszę się, że już w tym roku dokończymy przebudowę tej ważnej dla mieszkańców drogi powiatowej. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu połowy potrzebnej kwoty z dotacji zewnętrznej – mówi starosta Janusz Guzdek. – Inwestycja poprawi się bezpieczeństwo na całym odcinku.

Wykonawcą zadania będzie firma Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt prac wyniesie 4,1 mln zł. Prace zakończą się w połowie listopada br.