herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację dla Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. „70 lat harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 5 czerwca 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację dla Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. „70 lat harcerstwa na Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27, ul. Świdnickiej 38 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 22 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).