herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ostatnia sesja Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podsumowanie 4-letniej pracy Rady i Zarządu Powiatu było głównym punktem obrad ostatniej sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się 13 listopada.

W trakcie sesji radni podjęli ostatnie decyzje dotyczące przyjęcia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Następnie działalność komisji stałych podsumowali ich przewodniczący: Komisji Rewizyjnej – Ewa Florczak, Komisji Edukacji i Kultury – Elwira Chamczyńska, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Izabela Piwko-Zadrożna, a Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki – Krzysztof Twardak.
W mijającej kadencji komisje stałe odbyły łącznie 195 posiedzeń, a Komisja Rewizyjna przeprowadziła 18 kontroli.

W dalszej części obrad starosta Janusz Guzdek omówił najistotniejsze zadania zrealizowane przez Zarząd Powiatu w latach 2014 – 2018.
– Naszym celem był rozwój. Zamierzaliśmy go osiągnąć przez pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i realizację przypisanych nam zadań. Priorytetem była infrastruktura drogowa, oświata i służba zdrowia. Duży nacisk położyliśmy na ochronę środowiska – mówił starosta Janusz Guzdek. – Dziś możemy powiedzieć, że maksymalnie wykorzystaliśmy naszą szansę na rozwój. W minionej kadencji pozyskaliśmy rekordową kwotę blisko 48 milionów złotych, w tym aż 35 milionów złotych to środki Unii Europejskiej. To największa kwota od wejścia Polski do Unii. To było nasze 5 minut.

Starosta podkreślił, że realizacja wielu inwestycji odbyła się przy niezachwianiu stabilnej sytuacji finansowej powiatu. Pomimo zaciągnięcia kredytu na inwestycje w kwocie 3,4 mln zł dług powiatu został obniżony – na koniec 2014 roku wynosił 11,5 mln zł, a na koniec 2018 roku wyniesie 7 mln zł. Oznacza to, że nowa Rada Powiatu będzie miała możliwość dalszego rozwoju.

Działalność Rady Powiatu przedstawił jej przewodniczący Marian Kowal. W V kadencji odbyło się 49 sesji, radni podjęli 291 uchwał i rozpatrzyli 13 skarg.

Na koniec przewodniczący przekazał radnym podziękowania za samorządową służbę w latach 2014 – 2018. Sporo było też wyrazów wdzięczności pod adresem przedstawicieli gmin oraz pracowników Starostwa.