herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki i rynku pracy od 11 kwietnia jest Powiatowa Rada Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu 14 kwietnia starosta wręczył akty powołań nowym członkom rady.

Ci zaś  spośród siebie wybrali przewodniczącego, którym został wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz wiceprzewodniczącą – burmistrz Pieszyc Dorotę Konieczną-Enozel.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może też powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Stąd w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dzierżoniowie znalazło się trzech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – Marek Chmielewski, Dorota Konieczna-Enozel i Dariusz Kucharski, trzech przedstawicieli organizacji związkowych – Iwona Biernacka, Kazimierz Kuśnierz i Piotr Majchrzak, trzech przedstawicieli organizacji pracodawców – Grażyna Kotasek, Krzysztof Zawadzki i Tadeusz Zajdel, a także przedstawicielka społeczno-zawodowej organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych Grażyna Sadowska oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej Zbigniew Glanowski.

Zmiana nazwy rady, która do tej pory była Powiatową Radą Zatrudnienia, jest efektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Zmiany dotyczące rad rynku pracy wprowadzone do nowelizacji ustawy mają na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy.

Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy ustalono terminy kolejnych posiedzeń na 16 czerwca, 8 września i 8 grudnia. Kadencja rady potrwa cztery lata.