herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ochrona praw konsumenta będzie wiodącym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 kwietnia.

Na temat praw konsumentów będzie mówiła Agnieszka Idziak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

W części roboczej radni podejmą decyzje dotyczące projektów uchwał, m.in.: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, przejęcia dodatkowych zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łagiewniki na dofinansowanie modernizacji drogi w Olesznej oraz zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Zapraszamy.

Proponowany porządek obrad.