herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pieszyce – Bielawa zgodnie z planem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na drodze powiatowej Pieszyce – Bielawa praca wre. Trwa układanie nowej nawierzchni, a to oznacza, że już niedługo zakończą się utrudnienia kierowców związane z objazdami. Ruch na drodze powinien zostać przywrócony do połowy października.

Na placu budowy widać znaczące postępy. Zakończyły się już prace związane z przygotowaniem koryta jezdni, stabilizacją podłoża oraz montażem mostu. Zgodnie z założeniami 23 września rozpoczęły się roboty bitumiczne.

– Według zapewnień wykonawcy układanie nawierzchni powinno się zakończyć 12 października i wtedy zostanie przywrócony ruch na tej drodze. Będzie się on wiązał z ograniczeniem prędkości, ponieważ obok będą prowadzone prace związane z budową ścieżki rowerowej – mówi starosta Janusz Guzdek. – Termin zakończenia całej inwestycji to 16 listopada br.

Przebudowa drogi Pieszyce – Bielawa to największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu dzierżoniowskiego. Jej zakres jest bardzo szeroki i obejmie m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, przebudowę mostu, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni pasem zieleni, a także budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego.
W ramach inwestycji powstaną miejsca odpoczynku podróżnych (MOP), nasadzone zostaną drzewa i krzewy, a także wykonane zostanie oznakowanie i zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym roku prace są prowadzone na odcinku 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy. Ich koszt wyniesie 5,9 mln zł.

Połowę środków na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał ze „schetynówek”. Poza tym zadanie wesprą: gmina Pieszyce kwotą 400 tys. zł, gmina Bielawa kwotą 250 tys. zł i Nadleśnictwo Świdnica kwotą 10 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie prawie 2,3 mln zł będą pochodziły z budżetu powiatu.

Powiat dzierżoniowski przygotowuje wniosek o środki ze „schetynówek” na II etap prac. Jeśli uda się je pozyskać, inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku.